Abonneren  Inloggen

2023 recordjaar voor Europese privacyhandhaving

11 maart 2024

Het afgelopen jaar was een recordjaar voor de Europese privacyhandhaving, schrijft John Koekenbier, directeur bij Dienstencentrum. Volgens gegevens van enforcementtracker.com hebben de privacy-toezichthouders van de Europese Unie in totaal maar liefst € 2,1 miljard aan boetes opgelegd.

Binnen de Europese wetgeving is op 25 mei 2018 de AVG van toepassing verklaard. Hier is met name in 2018 bij de introductie veel aandacht aan gegeven. De handhaving ontbrak echter en daarna verslapte de aandacht hiervoor wat. We zien nu dat als het eenmaal is misgegaan achteraf hoge boetes worden opgelegd. Er zijn in 2023 in de EU ongeveer 2.000 sancties opgelegd en 90 daarvan betroffen een boete van € 1 miljoen of meer.

Onze branche

In Nederland is in 2023 in totaal voor € 15 miljoen aan boetes opgelegd. De laagste boete bedroeg € 7.500, de hoogste boete € 3.7 miljoen. De Autoriteit Persoonsgegevens mag boetes opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4% van de (wereldwijde) omzet.

De hoogste boete die aan een eindklant binnen de grafimediabranche is opgelegd bedroeg € 525.000. Het is onbekend of eindklanten uit andere branches, voor wie onze industrie vaak verwerker of toeleverancier is, de aan hen opgelegde boetes (deels) aan die verwerker hebben doorbelast. Veelvoorkomende aanleidingen tot boetes zijn:

  • Niet-naleving van de algemene beginselen inzake gegevensverwerking.
  • Onvoldoende technische en organisatorische maatregelen om informatiebeveiliging te waarborgen.
  • Onvoldoende voldoen aan meldplicht datalekken.

De wijze waarop de hoogte van de boetes van de AP wordt bepaald, is vastgelegd in richtlijnen. Hieruit valt op te maken dat de mate van verwijtbaarheid, zoals intenties en genomen voorzorgsmaatregelen, medebepalend zijn voor de hoogte van de opgelegde boete. Het heeft dus ook daarom zin om maximale voorzorgsmaatregelen te treffen.

AVG-certificatie

Ondernemers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die aan hen worden toevertrouwd, bijvoorbeeld van klanten of werknemers, veilig zijn. Het AVG-programma van het Dienstencentrum helpt met het voldoen aan de AVG en dit kan snel en eenvoudig geregeld worden. Vanzelfsprekend is onze juridische helpdesk beschikbaar voor vragen over de AVG. Het programma kan worden afgesloten met een certificaat waarmee aantoonbaar en tastbaar wordt dat uw onderneming voldoet aan de AVG-eisen. KVGO-leden profiteren van 10% korting op het AVG-certificaat.

John Koekenbier is directeur bij Dienstencentrum: j.koekenbier@dienstencentrum.com


Wekelijks het laatste nieuws in je inbox met de PRINTmatters nieuwsbrief