Abonneren  Inloggen

Explosiegevaar

3 april 2024

Werkgevers dienen op grond van de Arbowet maatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Explosies op de werkplekken moeten dus vanzelfsprekend voorkomen worden, schrijft Jeroen Tamminga van Dienstencentrum.

‘Toch vragen vooral verzekeringsmaatschappijen naar deze onderliggende RI&E over Explosieveiligheid. Wij krijgen veel vragen over deze verdiepende RI&E, die wordt vastgelegd in een Explosieveiligheidsdocument (EVD). Hiermee bied je als bedrijf inzicht hoe je de ATEX 153 en 114-richtlijn hebt toegepast. Zijn er in uw bedrijf brandbare stoffen zoals gas, damp, nevel of fijnstof aanwezig? Dan is een actueel Explosieveiligheidsdocument nodig. Ik kom graag langs voor een ‘quick scan’. Dan weet u snel waar u aan toe bent.’

Jeroen Tamminga is Adviseur Hogere Veiligheidskunde (HVK) bij het Dienstencentrum: j.tamminga@dienstencentrum.com.